Deze disclaimer is van toepassing op de website van Van den Berg en behandelingen bij DB Huidtherapie in samenwerking met Van den berg Huidinstituut. Door de website van Van den Berg te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

Behandelresultaten

Het resultaat van behandelingen zijn van diverse factoren afhankelijk en is per persoon verschillend. De behandelresultaten die op de website worden beschreven, zijn een weergave van de gemiddelde behandelresultaten. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij kunnen geen garantie geven op behandelresultaten.

Aansprakelijkheid

Van den Berg Huidinstituut | DB Huidtherapie spant zich in om de inhoud op de website zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de huidtherapeut. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst worden geclaimd met Van den Berg Huidinstituut | DB Huidtherapie.

Herzien van informatie

Van den Berg Huidinstituut | DB Huidtherapie behouden zich het recht voor de inhoud van de website en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Met het gebruik van de website van Van den Berg Huidinstituut verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt. Alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina’s ligt bij de gebruiker.

Contactgegevens

DB Huidtherapie | Van den Berg Huidinstituut
Dijkhuizen 18
7961AK Ruinerwold
0630488337
info@huidinstituutvandenberg.nl

Auteursrechten

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto’s en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. Deze eigendomsrechten berusten DB Huidtherapie | Van den Berg Huidinstituut of één van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. DB Huidtherapie | Van den Berg Huidinstituut behoudt al haar rechten voor.

Bijgewerkt november 2022